HOME
  • Jarenlange internationale ervaring als change manager 
  • Begeleiding, training en coaching op vlak van carrière, loopbaan en KernTalenten 
  • Expert in veerkracht (burn-out),  werkplezier, loopbaanbegeleiding, overprikkeling (stress)  & HSP (hoogsensitiviteit)
  • Gediplomeerd volwassenen- en kindercoach, met specialisatie veerkracht (stress), Re-integratie (i.e. werkhervatting), HSP, trauma, KernTalenten, biofeedback, welzijn (bedrijven), zelfcompassie, perfectionisme-coach, ...

Aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde methodieken effectief snel

verandering teweeg brengen in jouw dagelijkse realiteit in een veilige omgeving

  • KLANTGERICHT

Jouw vragen en klachten staan centraal, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen.

  • ACTIEF EN ONTWIKKELINGSGERICHT 

Je krijgt vaardigheden aangeleerd die jou effectief verder helpen,  nu en in de toekomst.

  • OP MAAT

Alles afgestemd op jouw leven en waarden.

  • VERTROUWELIJK

Alle informatie is strikt vertrouwelijk en wordt als dusdanig behandeld. 

Informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld een arts is enkel mogelijk mits jouw schriftelijke toestemming.